- Naruto Shippuden: UN HALLOWEEN MOVIMENTATO
- Naruto Shippuden: TOKYO UNDERGROUND
- Tartarughe Ninja: T.I.B. TURTLES IN BLACK
- Tartarughe Ninja: HALLOWEEN IN THE SEWERS
- Hetalia: DOKI DOKI WORLD GAKUEN!
- Naruto: JINCHUURIKI'S WAR (LA GUERRA DEL JINCHUURIKI)
- Naruto Shippuden: APRI GLI OCCHI...
- Naruto: LUNA ROSSA
- Naruto Shippuden: DI KONOHA E NUOVI EROI
- Naruto Shippuden: TRIONFA L'AMORE
« »