- SEMPLICEMENTE... UN BACIO
- Kuroshitsuji: YES, MY GIRLFRIEND
- Naruto: FINO A METTERMI LE ALI
- DragonBall Z: APPUNTAMENTO A LIVERPOOL STREET
- Kuroshitsuji: THE PHANTOM OF THE OPERA
- Kuroshitsuji: AFTER DEATH - DRABBLE
- Kuroshitsuji: SOLO UN BACIO...
- Soul Eater: WATASHI WA NO BUKI DES
- Death Note: HATE ME,LOVE ME
- Naruto: L'ALCOOL FA BRUTTI SCHERZI...
« »